whatsapp

سوالات متداول

میزان Ltv برای وام های با وثیقه بیتکوین و اتریوم 70% و برای وام با وثیقه تتر 80% است. یعنی به عنوان مثال برای دریافت 10 میلیون وام با وثیقه اتریوم، معادل 14 میلیون تومان وثیقه اتریومی دریافت می شود.

با واریز هر قسط به همان نسبت از وثیقه شما آزاد شده و قابل برداشت است

سود وام در لنداپ، 23% سالیانه است.

برای جلوگیری از اینکار می‌توانید مقداری بیتکوین در کیف‌پول آزاد خود در لنداپ نگه دارید تا به جای نقد شدن وثیقه، از آن بیتکوین ها برای افزایش مبلغ وثیقه استفاده شود

در حال حاضر کمترین مدت بازپرداخت 1 ماه و بیشترین مدت 6 ماه است.

در حال حاضر بیتکوین، اتریوم و تتر به عنوان وثیقه پذیرفته می شود و وثیقه های دیگر به مرور اضافه خواهد شد.

شما! و همه کسانی که می خواهند بدون فروش رمزارزهایشان به ارزش آن ها دست پیدا کنند.

بله. بسته به فروشگاهی که انتخاب می کنید، مبلغ وام متفاوت است. فروشگاه دیجیکالا : حداقل مبلغ وام 1 میلیون تومان و حداکثر 10 میلیون تومان است فروشگاه ایگرد : حداقل مبلغ وام 1 میلیون تومان و حداکثر 50 میلیون تومان است فروشگاه لنداپ : حداقل مبلغ وام 1 میلیون تومان و حداکثر 30 میلیون تومان است

بله. فقط کافیست هنگام درخواست وام، فروشگاه لنداپ را انتخاب کنید.

پس از اینکه واریز وثیقه رمزارز با موفقیت انجام شد، یکی از بسته های وام را انتخاب کنید. در کمتر از چند ساعت وام شما آماده خواهد شد.